Kursus i alexanderteknik

Læs kursisternes evaluering fra  træningen i 2013, se under referencer. Nyt kursus kan oprettes på forespørgsel.

Grundkursus/ træning i Alexanderteknik

Målet for kurset vil være at lære dig at bruge dig selv mere hensigtsmæssigt og få en oplevelse af større velvære i din holdning og dine bevægelser.

Hermed vil der komme en større frihed og balance i kroppen og dens strukturer.

Dette forebygger og mindsker slitage og skavanker og hjælper de selvhelbredende kræfter i kroppen.

Og ikke mindst – du kan få inspiration ved at være i en gruppe, hvor opnåede erfaringer deles med hinanden.

Vi vil vi integrere og bruge Alexander-teknikken i bevægelser som f.eks. Qi gong, og der vil indgå bevidsthed om elementer som åndedræt, lyd/stemme, følelser, berøring.

6 – 8 deltagere.

Tlf.: 86740920 / 24458808     mail: gr.hvam@gmail.com